”Det största som har hänt i svensk gruvhistoria”

8 mars 2023

GRANGEX signerar royaltyavtal på USD 10 miljoner samt ett bindande term sheet för offtake-avtal med Anglo American.

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (“GRANGEX” eller “Bolaget”) kan idag (7 mars) meddela att Bolaget, genom det helägda dotterbolaget Dannemora Iron AB, har signerat ett bindande term sheet för ett offtake avtal (”Offtake-avtalet”) som omfattar hela den planerade produktionen av höghaltigt magnetitkoncentrat från Dannemoragruvan. Det exklusiva Offtake-avtalet har signerats med det globala gruvbolaget Anglo American och omfattar all produktion under gruvans livslängd, vilken är uppskattad till elva år. Med en beräknad produktion på runt 1.0Mt järnmalm per år har avtalet ett indikativt värde på motsvarande SEK 15 miljarder, baserat på dagens priser.

Som en förutsättning för offtake-rättigheterna har GRANGEX och Anglo American även signerat ett royaltyavtal på USD 10 miljoner. Royaltyavtalets kommersiella villkor bedöms vara i linje med marknadsstandard. Genom royaltyavtalet har GRANGEX säkrat en betydande del av sitt finanseringsbehov fram till start av anläggningarbetena inför återstarten av Dannmoragruvan.

Med förväntad produktionsstart 2025 ser GRANGEX att Bolaget genom Dannemoragruvan kommer bli den första gröna producenten av höganrikat magnetitkoncentrat som uppfyller de kvalitetskraven som ställs för produktion av järnsvamp, en central komponent i tillverkningen av grönt stål. Därutöver väntas koncentratet från Dannmoragruvan ha bland det lägsta koldioxidavtrycken i gruvindustrin.

Utöver finansieringen som säkerställts enligt royaltyavtalet förväntar sig GRANGEX att Anglo American kan komma att delta i projektfinansieringen av Dannemoragruvan, med förbehåll för Anglo Americans resultat från due diligence-processen och interna godkännanden. Om Anglo American väljer att inte delta i den framtida projektfinansieringen måste företaget avstå från offtake rättigheten.

Christer Lindqvist, GRANGEX vd och koncernchef, säger:

“Vi betraktar det offtake-avtal vi idag har signerat som en tydlig kvalitetsstämpel för GRANGEX och Dannemora. Vi har genom långt- och djupgående diskussioner och möten nått upp till Anglo Americans höga krav och standarder. Genom att ha säkrat USD 10 miljoner i royaltyfinansiering kan vi nu fortsätta att snabbt röra oss framåt, i linje med vår ambitiösa tidplan, för Dannmoragruvan att vara i full produktion igen 2025.”

Anglo American är ett ledande, globalt gruvbolag med en portfölj av konkurrenskraftiga verksamheter i världsklass, vid sidan av ett brett utbud av utvecklingsprojekt. För mer information om Anglo American, se www.angloamerican.com.

SpareBank 1 Markets AS och Swedbank AB (publ) är finansiella rådgivare till GRANGEX i projektfinansieringen för återstarten av Dannemoragruvan, såväl som uppbyggnaden av apatitprojektet i Grängesberg.