GRANGEX AB Årsredovisning 2022

25 maj 2023

Under 2023 kommer Dannemoraprojektet att förändras när vi nu lämnat studiefasen och går in i genomförande- fasen för återstarten av Dannemoragruvan 2025. Den positiva utvecklingen har fortsatt i inledningen av 2023 genom det viktiga royaltyavtalet och de bindande villkoren för ett kommande off take-avtal med Anglo American, som vi tecknade i mars 2023. Förhandlingarna skedde under konkurrens, ett unikt avtal för svensk gruv- industri och en viktig bekräftelse och ”game changer” för GRANGEX.